Home » Komunikaty » Nowy rok szkolny – informacje organizacyjne

 

Nowy rok szkolny – informacje organizacyjne

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 odbędzie się o godz. 8:30 na dziedzińcu szkoły. Dojazd wg stałych godzin odjazdu z poszczególnych miejscowości. Autobus powrotny o godz. 9:30 sprzed szkoły.

2. Oddziały przedszkolne pracują od 1 września w godzinach 6:30- 16:30. Autobusy powrotne będą jeździły wg starego rozkładu od 2 września, zatem prosimy Rodziców o osobisty odbiór dzieci w pierwszym dniu zajęć i uzupełnienie u Wychowawców deklaracji dotyczącej godzin pobytu dziecka w poszczególnych dniach tygodnia ( pobyt w godzinach 8:30-13:30 bezpłatny, dodatkowe godziny płatne po 1 zł wg stawki gminnej).

3. Obiady – catering ESSENZA, będą wydawane od 13 września dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, po wcześniejszym wypełnieniu przez Rodziców deklaracji i opłaceniu posiłków na konto szkoły do dnia 9 września.

4. Świetlica szkolna czynna będzie od 2 września w godzinach 6:30 – 17:00. Prosimy chętnych Rodziców o zapoznanie się z regulaminem świetlicy szkolnej i dostarczenie do 1 września deklaracji dostępnej na stronie szkoły w zakładce Świetlica.

5. Pierwsze zebranie z Rodzicami odbędzie się 2 września 2021 r. o godzinie 16:00. Zebranie trójek klasowych o godzinie 16:45.

6. Dzieci pozostające w świetlicy oraz przedszkolne do godz. 17:00 Rodzice odbierają własnym transportem. Ostatni autobus w poniedziałki, wtorki i czwartki o godz.15:40, w pozostałe dni o godz. 14:50.

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status