Home »

 

Historia

 

Początki Słonego sięgają co najmniej XIII wieku. Słone jest jedną z najstarszych osad w okolicach Zielonej Góry. Wieś rozwijała się wzdłuż koryta niewielkiego strumienia, do dziś płynącego przez środek osady. Na terenach wokół naszej miejscowości znajdowały się złoża węgla brunatnego, który wydobywany był do 1948. Ślady pokopalniane widoczne są do dziś w postaci leśnych zapadlin lub stawów pokopalnianych.

Pierwszy budynek szkolny w Słonem wybudowano w 1767 roku, ale wieś, wedle zachowanych świadectw, posiadała szkołę już znacznie wcześniej. Wspomina się o tym w jednym z dokumentów kościelnych z 1568 roku. Figuruje w nie niejaki Grabus von Nechern jako patron szkoły (był to dawny właściciel Słonego). Istniejący do dziś  budynek starej szkoły niemieckiej składał się z pomieszczenia klasowego, mieszkania nauczyciela i dzwonnicy.

Najsłynniejszym absolwentem szkoły w Słonem jest Bartłomiej Pitiscus, który urodził się 24 sierpnia 1561 właśnie w Słonem a zmarł 2 lipca 1613 w Heidelbergu – profesor matematyki, astronom i teolog kalwiński. Jego imieniem nazwany jest krater na Księżycu. W 1595 roku jako pierwszy użył słowa „trygonometria”. Pitiscusowi przypisuje się także wprowadzenie przecinka w zapisie ułamków dziesiętnych.

W wyzwolonej Polsce szkoła podstawowa rozpoczęła swoją działalność już w 1946 roku. Wieś liczyła wówczas około 500 mieszkańców. Szkoła miała 7 klas. Warto wspomnieć, że w tamtych latach oprócz szkoły istniały w Słonem również Dom Ludowy, kawiarnia oraz biblioteka gminna. W pierwszych latach po wojnie zorganizowano w naszej placówce na przykład kurs szkoły wieczorowej oraz kurs dla traktorzystów. Jednocześnie otwarto przedszkole.

We współczesnej Polsce kierownictwo szkoły było obejmowane przez następujących pedagogów:

 • W roku 1952 kierownictwo szkoły objął Bogdan Hyży.
 • W roku szkolnym 1953/1954 – Zofia Przybyłkówna.
 • W kolejnym roku (1954/1955) – Tadeusz Sroka; w tym samym roku kierownikiem była również Krystyna Magryczyńska.
 • W latach 1955/1968 szkoła kierował Kazimierz Koźlarek.
 • Przez kolejnych 16 lat (1969/1985) dyrektorem szkoły był Zenon Baliniak.
 • W latach 1985/1999 dyrektorowała szkole pani Teresa Przykuta.
 • W wiek XXI wprowadził słonowską placówkę pan Waldemar Puchalski (1999/2020).
 • Od roku szkolnego 2020/2021 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Słonem jest pan Łukasz Szydłowski.

 

Ciekawostki z historii naszej szkoły:

 • Zachowała się pocztówka przedstawiająca Słone z roku 1788 – miejscowość, znajdująca się na terenie ówczesnych Niemiec, nazywała się Schloin.
 • W roku szkolnym 1952/1953 w czterech klasach uczyło się 21 uczniów.
 • W października 1952 wyremontowano i zbudowano 40 metrów ogrodzenia, a w listopadzie częściowo naprawiono elektryczność.
 • 7 października tegoż roku zorganizowano Koło Odbudowy Warszawy.
 • 2 lutego 1953 zorganizowano kurs dobrego czytania dla osób starszych.
 • W kwietniu 1953 przeprowadzono egzaminy dla analfabetów (na 6 zdających osób zdali wszyscy).
 • Między lipcem a sierpniem 1953 roku przeprowadzono remont budynku szkolnym oraz naprawę dachu.
 • W roku szkolnym 1955/1956 zorganizowano większą szkołę – rozbudowano ją z jednoklasowej do siedmioklasowej. Naukę w tym roku szkolnym miało rozpocząć 80 dzieci. W związku z tym zaistniała potrzeba zwiększenia szkoły do pięciu gabinetów.
 • 15 stycznia 1956 powstała szkoła siedmioklasowa, w której uczyło czterech nauczycieli.
 • W roku szkolnym 1956/1957 we wszystkich klasach było 120 uczniów. Poprawiło się wyposażenie placówki – otrzymano rzutnik, mikroskop i wiele pomocy do fizyki. Kopalnia Soli w Wieliczce przysłała do szkoły żupy solne a Fabryka Włókiennicza w Łodzi przysłała w darze biało-czerwone płótno na flagi.
 • W 1956 roku zostały założone przy szkole Zespół Pieśni i Tańca oraz zespół teatralny.
 • Zespół Pieśni i Tańca występował na bardzo wielu różnych uroczystościach i miał poważny dorobek, jeśli chodzi o ilość wyuczonych tańców i piosenek.
 • Rok szkolny 1957/1958 rozpoczął się z trudnościami – szkole przekazano budynek Gminnej Rady Narodowej. Podczas wakacji wymalowano wszystkie sale, jednak we wrześniu zdecydowano się na kapitalny remont. W związku z tym nie było gdzie uczyć – uczniowie musieli się uczyć w jednej sali. W tymże roku szkolnym otwarto również przedszkole dla 34 dzieci.
 • Następny rok szkolny – 1958/1959 rozpoczęła szkoła w nowym, pięknym, świeżo wyremontowanym budynku.
 • W 1987 roku w Zielonej Górze odbył się wiosenny Festiwal Piosenki i Tańca – w kategorii dzieci śpiewających najciekawiej zaprezentował się zespół wokalny ze szkoły podstawowej w Słonem.

W połowie lat osiemdziesiątych kierownictwo szkoły objęła pani Teresa Przykuta. W czasie jej 15-letnich rządów dokonał się prawdziwy cywilizacyjny skok – szkoła znacznie się rozbudowała, przybierając obecny kształt. Rozbudowę rozpoczęto w roku 1986, kiedy w budynku szkoły założono centralne ogrzewanie. Właśnie wtedy powstała koncepcja rozbudowy placówki na większą skalę. Inwestycja rozpoczęła się w roku szkolnym 1987/1988, kiedy to powołano Społeczny Komitet Budowy Przedszkola w Słonem, który bardzo szybko przekształcił się w Społeczny Komitet Budowy Szkoły i Przedszkola. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu komitetu (pod przewodnictwem pani Danuty Czerniawskiej oraz pana Stanisława Makały) a także Rady Rodziców, której przewodniczyła pani Wiesława Puchalska, zdobyto odpowiednie środki, inwestorów oraz darczyńców. Bardzo ściśle współpracowano z Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze oraz z samorządem lokalnym. Rozbudowa trwała około  10 lat i dzięki niej placówka powiększyła się o 6 gabinetów i 2 sale przeznaczone na pracę z oddziałami przedszkolnymi. Sukcesywnie rozbudowywano również bazę dydaktyczną. Budynki Szkoły Podstawowej w Słonem w 1996 roku zostały przekazane lokalnemu samorządowi w porozumieniu z kuratorium.

W roku 1998 Szkoła Podstawowa w Słonem została znacząco powiększona o młodzież i kadrę pedagogiczną z trzech zlikwidowanych placówek w miejscowościach Letnica, Wilkanowo i Drzonów.

Ze szkoły w Letnicy do Słonego „przywędrowało” Szkolne Koło PTSM „Powsinoga”, które na wiele lat było jedną z wizytówek słonowskiej placówki. Koło założył w 1982 roku pan Waldemar Puchalski. Oto fragment Jego wspomnień:

„W 1978 r. rozpocząłem pracę w Szkole Podstawowej w Letnicy. Od początku starałem się zarazić swoją pasją turystyczną swoich podopiecznych. Organizowaliśmy wycieczki i rajdy piesze. Jednak dopiero w październiku 1982 r. zdecydowaliśmy się oficjalnie założyć koło PTTK. Powstał zarząd, wymyślona została nazwa – „Powsinoga”. Zaczęliśmy od mocnego uderzenia – jako „Powsinogi” pojechaliśmy na 4 dni do Krakowa. Latem był pierwszy obóz wędrowny – na Jurę Krakowsko-Częstochowską. A potem działo się tak wiele… „Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych” chciałoby się powtórzyć za poetą”. Zainteresowanych historią koła odsyłamy na następującą stronę:

http://www.slonesp.webd.pl/www_szkolaslone/Powsinoga.htm#2.%20WYCIECZKI%20KRAJOZNAWCZE .

W latach 1999/2017 w Szkole Podstawowej w Słonem odbywały się zajęcia w ramach pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego – klasy 1 – 6. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej uczniowie z terenu całej gminy kontynuowali naukę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy.

W 2017 roku, po 18 latach, przerwy wróciła w słonowskie progi klasa siódma, a dwa lata później opuścili ją pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej.

W roku 2020 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Słonem został pan Łukasz Szydłowski. Nowy dyrektor wdrożył świeże pomysły. Wydłużone godziny pracy przedszkola wzbudziły zainteresowanie rodziców edukacją dzieci w naszej placówce. Dyrektor dba o systematyczną          rozbudowę bazy dydaktycznej jak i materialnej. Jest inicjatorem nadania imienia szkole. Z energią kontynuuje dalszy rozwój placówki. Stopniowo wdraża swoją koncepcję pracy szkoły, m.in. zamierza stworzyć Szkolny Ośrodek Kariery, założyć klub „Słone TV”.

W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2019/2020 rozpoczął się kolejny etap rozbudowy naszej szkoły. Zadbał o to śp. Wójt Krzysztof Stefański, który dostrzegł naszą potrzebę – wyposażenie szkoły w prawdziwą salę gimnastyczną. 15 maja 2020 w Urzędzie Gminy w Świdnicy podpisano umowę na budowę nowej sali sportowej. Oddanie nowej części szkoły do użytku planowane jest na 10 listopada 2021 roku. Będzie to wyjątkowy dzień dla Szkoły Podstawowej w Słonem. Tego dnia będziemy obchodzić 75-lecie naszej placówki. Tej okrągłej rocznicy towarzyszyć będą inne, niezwykle ważne wydarzenia – nadanie szkole imienia oraz przyjęcie nowego sztandaru. Sztandar, który będzie przechowywany w specjalnie wykonanej w tym celu gablocie, został zakupiony na początku września. Samorząd uczniowski i jego opiekunowie kompletują poczet sztandarowy – wszak reprezentowanie w ten sposób szkoły to wielki zaszczyt. Warto dodać, że logotyp szkoły zaprojektował grafik Muzeum Ziemi Lubuskiej Igor Myszkiewicz, który w swojej książce zatytułowanej „Krew Bachusa” opisuje sylwetkę naszego patrona. W związku z uroczystością wszyscy uczniowie, przy pomocy nauczycieli muzyki, języka polskiego i wychowawców, uczą się słów i muzyki hymnu szkoły – stworzonego specjalnie dla nas przez panią Katarzynę Pusowską.

Przez 75 lat działalności placówki w Słonem przewinęły się przez jej mury tysiące uczniów. Wielu z nich osiągnęło sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Wspomnieliśmy naszego patrona, Bartłomiej Pitiscusa, do którego dołączyły znaczące nie tylko w Polsce osobistości takie, jak pani Anna Ozner (aktorka musicalowa, wokalistka, kompozytorka i pedagog), Marek Konwa (olimpijczyk i wielokrotny reprezentant Polski w kolarstwie górskim oraz przełajowym), Piotr Konwa (kontynuujący rodzinne tradycje rodzinne, reprezentant Polski i zawodnik odnoszący wiele sukcesów podczas wyścigów kolarskich w Polsce i za granicą), Marek Czerniawski (piłkarz i trener związany z wieloma klubami piłkarskimi w Polsce i we Francji) i wielu, wielu innych, na wymienienie których potrzeba by osobnej prezentacji.

Od 10 listopada 2021 roku szkoła  już oficjalnie nosi imię Bartłomieja Pitiscusa. Uroczystość nadania imienia, inaczej niż pierwotnie planowaliśmy (z różnych powodów, między innymi ze względu na pandemię koronawirusa), odbyła  się 13 stycznia 2022 roku, kiedy to jednocześnie przecięto wstęgę na otwarcie sali sportowej.

Dzień 13 stycznia 2022 roku zapisze się w historii szkoły jako jeden z najważniejszych. Wspólnie uczciliśmy nadanie szkole imienia Bartłomieja Pitiscusa, przekazanie sztandaru oraz 75-lecie działalności Szkoły Podstawowej w Słonem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego szkołę – Pani Wójt Izabela Mazurkiewicz, Pani Skarbnik Katarzyna Wybranowska, przedstawiciele organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad naszą szkołą – Lubuska Wicekurator Oświaty Pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze Pan Andrzej Wojnakowski, Wizytator Naszej Szkoły Pani Wanda Trzeciak, osoby reprezentujące związki zawodowe: NSZZ Solidarność – Pani Elżbieta Grudzińska, ZNP – Pani Ewa Kostrzewska.

Szkoła Podstawowa w Słonem od wielu lat uczestniczy we współpracy polsko-niemieckiej. Swoją obecnością zaszczycili nas także Partnerzy Szkoły – Prezydent Klubu Kiwanis Adsum w Zielonej Górze Pani Marzanna Gniazdowska i Prezydent Klubu Kiwanis we Frankfurcie nad Odrą Pani Sabine Zinke wraz z innymi członkami klubów Kiwanis oraz Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” Pan Czesław Fiedorowicz.

W uroczystości wzięli udział fundatorzy sztandaru – Rada Rodziców na czele z Przewodniczącą Panią Magdaleną Skórą oraz Sołtysi Słonego – Pani Wanda Ławniczak, Radomii i Orzewa – Pani Elwira Nadstoga, Buchałowa – Pan Rafał Trafała, Letnicy – Pani Małgorzata Jagoda, Drzonowa – Pani Elżbieta Noga, Wilkanowa i Rybna – Pani Zofia Śmiejan.

Swoją obecnością zaszczycili nas także kompozytorka hymnu szkoły – Pani Katarzyna Pusowska, Dyrektorzy Szkoły, kierownicy i dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy Świdnica, przedstawiciele nauczycieli, absolwentów, uczniów i ich rodziców oraz darczyńcy i przyjaciele Naszej Szkoły.

W podniosłym nastroju nastąpił uroczysty moment nadania imienia naszej szkole, wręczenie sztandaru Dyrektorowi szkoły i przekazanie Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Po uroczystym ślubowaniu przedstawicieli uczniów, którzy zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły zaprezentowano hymn szkoły a następnie część artystyczną. Występ rozpoczął się polonezem, zaprezentowano układ taneczny do muzyki Vivaldiego oraz solowy występ gitarowy i występy wokalne. Część artystyczną zakończył teatr cieni inscenizacją pt. „Prawda o życiu”.

Uroczystość zakończono pokazem tańca z ogniem fireshow i poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców.

https://gorzow.tvp.pl/57939975/urodzinowy-prezent-szkola-dostala-na-jubileusz-hale-sportowa

Oto relacja ze szkolnego święta.

W roku 2022 w szkole odbył się szereg remontów. Wymieniono okna, drzwi oraz pojawił się mural na szkolnym korytarzu. Serdeczne podziękowania dla firmy Elwiz ze Świdnicy oraz Pani Wójt Izabeli Mazurkiewicz za przekazane w darowiźnie okna dla Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem. W kwietniu wymieniliśmy również wszystkie drzwi wewnętrzne na parterze i piętrze budynku.  Wyremontowano korytarz główny, w którym powstał mural w ramach współpracy z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

zdjęcie przedstawia barwny mural patrona szkoły w przestrzeni kosmicznej

W Szkole Podstawowej w Słonem powstał mural z wizerunkiem jej patrona – matematyka i astronoma Bartłomieja Pitiscusa. Namalowała go studentka malarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Angelika Kąpielska. Prace nad muralem trwały 2 miesiące. ( tekst gorzow.tvp.pl )

https://gorzow.tvp.pl/60338824/mural-ozdobil-szkole-przedstawia-jej-patrona-bartlomieja-pitiscusa

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status