Home »

 

eTwinning

 

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna

Szkoła Podstawowa im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem przystąpiła do realizacji projektu eTwinning w ramach współpracy z innymi, europejskimi szkołami. Tytuł naszego wspólnego przedsięwzięcia to Environmental Sustainability. Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego – pani Anita Kucharczyk, która wraz z pedagogami z partnerskich szkół z Turcji i Grecji motywować będzie uczniów naszej szkoły do nauki i otwarcia na Europę. Projekty eTwinning rozwijają niezwykle istotne kompetencje społeczne, uczą efektywnej komunikacji, kreatywności podczas szukania nowych rozwiązań oraz otwartości na różnorodność kultury europejskiej. W realizację projektu będą zaangażowani uczniowie z klasy piątej wraz z ich wychowawczynią, panią Katarzyną Olichwer. W ciągu najbliższych miesięcy – od listopada 2023 do lutego 2024 roku, uczestnicy projektu będą zaangażowani w akcje, które mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, czyli wykształcenie takich postaw i wartości, które nastawione są przede wszystkim na ochronę środowiska. Nasze wspólne działania mają na celu pomoc w uchronieniu naszej planety przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka. Efekty będą istotne nie tylko dla nas – współczesnych, ale i dla przyszłych generacji. Platforma eTwinning umożliwia realizację projektu, który ma ogromny wpływ na naszą edukację, a jednocześnie pozwala nam zawrzeć przyjaźnie ze szkołami w Europie. Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w tak ważnym przedsięwzięciu.

 

 

 

Siedmioro uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa to uczestnicy europejskiego projektu eTwinning. Wykonali dziś, korzystając z Canvy, plakaty i hasła promujące Environmental Sustainability, czyli – Zrównoważony Rozwój Środowiska. W tym samym czasie nasi koledzy z Turcji i Grecji także zmagają się z identycznymi zadaniami. Naszą szkołę reprezentują prace uczniów ze wspomnianej klasy: Zuzanny Szczecińskiej, Małgorzaty Kostrzewy, Nataszy Specht, Agaty Sukiennik, Antoniego Cymerysa, Emila Skrzypkowskiego i Juliana Łozowskiego. Bardzo prosimy o głosowanie na ich prace! Najlepszy plakat i logo będą reprezentować naszą szkołę i wezmą udział w konkursie z naszymi partnerskimi szkołami w Turcji i Grecji. Poniżej linki do głosowania na najładniejszy plakat i logo:

plakat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciAnvCPY6wqIGW-zu7yHTuLUykKUqpmWfbwI1Tk5yh0pQZXw/viewform?usp=sf_link
logo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfPQpJgEuuu5Xngxf3Xyi8FDU9G0Wt4z_UQ48OC80XXesp2g/viewform?usp=sf_link
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status