Home »

 

Numery kont Szkoły Podstawowej w Słonem

 

1.Opłaty za obiady (konto szkoły)

                PKO BANK POLSKI

NR  17 1020 5402 0000 0502 0158 6429

2.Wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 100 zł za cały rok szkolny (konto Rady Rodziców)

PKO BANK POLSKI

 NR 79 1020 5402 0000 0002 0337 4238

 

Instrukcja korzystania  z obiadów w Szkole Podstawowej w Słonem

 

  1. Obiady są wydawane w kuchni cateringowej zgodnie ze zgłoszoną deklaracją Deklaracja korzystania z obiadów 2023
  2. Opłata za obiad wynosi 7 zł – uczniowie szkoły, 7 zł – dzieci oddziału przedszkolnego.
  3. Wpłaty za obiady za cały miesiąc należy uiszczać do 10 dnia  każdego miesiąca w kwocie podanej na stronie szkoły na numer konta bankowego:

 

     PKO BANK POLSKI

                                                           NR  17 1020 5402 0000 0502 0158 6429

 

z podaniem w tytule płatności następujących danych:

Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty- opłata za obiady

 

  1. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
  2. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać pod numerem telefonu 68 327 31 36 w godzinach

od 8.30 do 9.30 w pierwszym dniu nieobecności.

  1. Jeśli  zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w szkole, za ten dzień nie przysługuje

odliczenie  kosztów za obiad i nie ma  możliwości zwrotu za obiad tego dnia ,w którym został  odwołany,

gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości obiadów.

  1. Nadpłata wynikająca ze zgłoszonych nieobecności  zostanie zwrócona z końcem miesiąca na Państwa konto bankowe.

Nie będą odliczane nieobecności  niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

  1. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie powinno być zgłoszone, z zachowaniem

ustalonych powyżej terminów.

  1. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (opiekun prawny) ucznia powinien zgłosić ten fakt,

telefonicznie do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów .

KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczenie Rodzica

 

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status