Home »

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szkoła Podstawowa w Słonem

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r. godz. 8:30
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Klasa 8 : 23 czerwca 2021 r. godz. 16:00

Klasy 1 – 7 : 24 czerwca 2021 r. godz. 8:30

6. Okresy nauki

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

1 września 2021 r. – 16 stycznia 2022 r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach semestralnych:

do 16 grudnia 2021 r.

– Wystawienie ocen semestralnych:

5 stycznia 2022 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna:

13 stycznia 2022 r.

 

31 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach końcowych:

do 26 maja 2022 r.

– Wystawienie ocen końcowych:

9 czerwca 2022 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna:

15 czerwca 2022 r.

 

 

7. Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym * 2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24-26 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca 2022 r.

8. Zebrania z rodzicami

 

2 września 2021 r. godz. 16:00 – spotkanie z wychowawcami klas ( o godz. 16:45 Zebranie Rady Rodziców)

28 października 2021 r. godz. 16:00

16 grudnia 2021 r. godz. 16:00

31 marca 2022 r. godz. 16:00

19 maja 2022 r. godz. 16:30

 

Uwaga * : W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status