Home »

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szkoła Podstawowa im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r. godz. 8:45

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Klasa 8 : 22 czerwca 2023 r. godz. 15:30

Klasy 1 – 7 : 23 czerwca 2023 r. godz. 8:30

6.

Okresy nauki

I semestr

II semestr

1 września 2022 r. – 29 stycznia 2023 r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach semestralnych:

do 20 grudnia 2022 r.

– Wystawienie ocen semestralnych:

17 stycznia 2023 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna:

24 stycznia 2023 r.

13 lutego 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach końcowych:

do 16 maja 2023 r.

– Wystawienie ocen końcowych:

6 czerwca 2023 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna:

13 czerwca 2023 r.

7.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym

14 października 2022 r. (także w przedszkolu)

31 października 2022 r. (także w przedszkolu)

2 stycznia 2023 r. (także w przedszkolu)

2 maja 2023 r. (także w przedszkolu)

3 dni w maju 2023 r. (egzamin ósmoklasisty)

9 czerwca 2023 r. (także w przedszkolu)

8.

Zebrania z rodzicami

2 września 2022 r. godz. 16:00 – spotkanie z wychowawcami klas ( o godz. 16:45 Zebranie Rady Rodziców)

25 października 2022 r. godz. 16:30 ( o godz. 16:00 Zebranie Rady Rodziców)

20 grudnia 2022 r. godz. 16:30 ( o godz. 16:00 Zebranie Rady Rodziców)

28 marca 2023 r. godz. 16:30 ( o godz. 16:00 Zebranie Rady Rodziców)

16 maja 2023 r. godz. 16:30 ( o godz. 16:00 Zebranie Rady Rodziców)

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status