Home »

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szkoła Podstawowa w Słonem

Aktualizacja z dn. 24.11.2020r.

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r. godz. 8:45

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020r.

3.

Ferie zimowe

4 – 17 stycznia 2021r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Klasa 8 : 24 czerwca 2021r. godz. 16:00

Klasy 1 – 7 : 25 czerwca 2021r. godz. 8:45

6.

Okresy nauki

I semestr

II semestr

1 września 2020r. – 14 lutego 2021r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach semestralnych:

do 21 stycznia 2021r.

– Wystawienie ocen semestralnych:

4 lutego 2021r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna: 11 lutego 2021r.

15 lutego 2021r. – 25 czerwca 2021r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach końcowych:

do 27 maja 2021r.

– Wystawienie ocen końcowych:

10 czerwca 2021r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna:

17 czerwca 2021r.

7.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym *

14 października 2020r.

2 listopada 2020r.

21-22 grudnia 2020r.

25-27 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021r.

8.

Zebrania z rodzicami

16 września 2020r. godz. 16:30 – spotkanie z wychowawcami klas

19 listopada 2020r. godz. 16:30

21 stycznia 2021r. godz. 16:30

8 kwietnia 2021r. godz. 16:30

27 maja 2021r. godz. 16:30

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r. godz. 8:45

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 15 – 28 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Klasa 8 : 24 czerwca 2021 r. godz. 16:00

Klasy 1 – 7 : 25 czerwca 2021 r. godz. 8:45

6. Okresy nauki

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

1 września 2020 r. – 14 lutego 2021 r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach semestralnych:

do 21 stycznia 2021 r.

– Wystawienie ocen semestralnych:

4 lutego 2021 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna: 11 lutego 2021 r.

 

1 marca 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

– Podanie w dzienniku Librus informacji o proponowanych ocenach końcowych:

do 27 maja 2021 r.

– Wystawienie ocen końcowych:

10 czerwca 2021 r.

– Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna:

17 czerwca 2021 r.

 

 

7. Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym * 14 października 2020 r.

2 listopada 2020 r.

4-5 stycznia 2021 r.

25-27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021 r.

8. Zebrania z rodzicami

 

16 września 2020 r. godz. 16:30 – spotkanie z wychowawcami klas

19 listopada 2020 r. godz. 16:30

21 stycznia 2021 r. godz. 16:30

8 kwietnia 2021 r. godz. 16:30

27 maja 2021 r. godz. 16:30

 

Uwaga * : W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

 

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status