Home »

 

Rozwijanie kompetencji Przedszkolaków w Gminie Świdnica – projekt

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

BIURO PROJEKTU

Rozwijanie kompetencji Przedszkolaków w

Gminie Świdnica”

nr RPLB.08.01.01-08-0102/21

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

BIURO CZYNNE:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

w GODZ. 8.00 – 15.00

ADRES: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP W SŁONEM, UL. SZKOLNA 1, 66-008 SŁONE

TEL. 68 327 31 36, E-MAIL: SZKOLA.SLONE@WP.PL, WWW.SWIDNICA.ZGORA.PL

Gmina Świdnica jako Beneficjent z dniem 13.07.2022 roku rozpoczęła rzeczową realizację projektu pn.: „Rozwijanie kompetencji Przedszkolaków w Gminie Świdnica”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Świdnica w tym:

– zwiększenie kompetencji kluczowych 49 dzieci (w wieku 3-6 lat) w zakresie kompetencji chem/fizyczn, ICT i programowania, matematycznych i z zakresu przedsiębiorczości;

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 4 nauczycieli z OWP, w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 r.

W ramach projektu realizowane jest następujące wsparcie

1. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w zakresie nauki programowania, chem/fiz (kraina eksperymentów), matematyczne metodą klocków Numicon, przedsiębiorczości („Finansiaki”)

2. Zajęcia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli OWP w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem klocków NUMICON, tablicy interaktywnej oraz e-podręczników bądź e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się dysproporcja w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pomiędzy małymi miejscowościami, gdzie występuje szczególnie niski poziom rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku 3-6 lat, a większymi miastami.

Łączna wartość projektu: 187 946,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 159 754,73 PLN

Regulamin_rekrutacji przedszkolaków

 

uczeń pracujący przy komputerze

uczeń pracujący przy komputerze

robot do nauki programowania

roboty do nauki programowania

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia popr.

 

 

 

dziewczynka prowadzi obserwację przez mikroskop dziewczynka wykonuje doświadczenie

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status