Home » Komunikaty » Nauczanie zdalne w kl. I – III

 

Nauczanie zdalne w kl. I – III

 

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem

z dnia 19 marca 2021r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej w Słonem w klasach I-III w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. Tym samym traci moc § 1 zarządzenia nr 7/2021 z dnia 12 marca 2021r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Łukasz Szydłowski – dyrektor szkoły

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status