Home » Komunikaty » Zasady funkcjonowania biblioteki przy Szkole Podstawowej w Słonem w okresie od 15 do 28 marca 2021r.

 

Zasady funkcjonowania biblioteki przy Szkole Podstawowej w Słonem w okresie od 15 do 28 marca 2021r.

 

Księgozbiór biblioteki udostępniany dla wszystkich czytelników klas IV-VIII  wg poniższych zasad:

1. Wypożyczanie książek odbywa się tylko poprzez wcześniejsze zamówienie ich drogą elektroniczną lub telefoniczną.

a. droga elektroniczna- wysłanie informacji na adres: slonebiblioteka@wp.pl

b. droga telefoniczna- Tel. do sekretariatu szkoły- 68 327 31 36.

2.Zamówienie składa się najpóźniej na 1 dzień przed odbiorem danej książki/książek w godz.10.00-13.00

3. Zamawiający odbiera zamówione książki, w godzinach pracy biblioteki po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem bibliotekarzem. Tą samą drogą dokonuje zwrotów książek. Paczka z książkami będzie do odebrania przed drzwiami biblioteki.

4. Przyjęte książki do biblioteki są wyłączone z użytkowania przez okres 7 dni. 5. Uczniowie z klas I-III uczący się stacjonarnie korzystają z księgozbioru na miejscu w szkole wg dotychczasowych procedur.

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status