Home » Komunikaty » Zarządzenie

 

Zarządzenie

 

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem

z dnia 12 marca 2021r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2021r. o wprowadzeniu nauczania hybrydowego w klasach 1-3 w woj. lubuskim, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej w Słonem w klasach I-III w okresie od 15 marca do 28 marca 2021 r.

Klasy 1 i 2 będą uczyły się zdalnie od 15 do 21 marca 2021r.

Klasa 3 będzie uczyła się zdalnie od 22 do 28 marca 2021r.

§ 2

 

W dniu 6 kwietnia 2021r. z powodu prac budowlanych nastąpi przerwa w pracy oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Słonem.

§ 3

 

W dniach 17-19 marca 2021r. o godz. 9:00 uczniowie klasy 8 rozpoczną pisanie ogólnopolskiego próbnego egzaminu ósmoklasisty.

&8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Łukasz Szydłowski – dyrektor szkoły

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status