Home » Komunikaty » Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem z dnia 4 grudnia 2020r.

 

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem z dnia 4 grudnia 2020r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , Zarządzenia nr 0050.106.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 13 listopada 2020r. oraz informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty o zmianie terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 1 grudnia 2020r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Dla klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej w Słonem zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 22 grudnia br.

 

§ 2

 

Od 7 grudnia br. dla chętnych uczniów klasy 8 organizuje się w szkole konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Nauczyciele danego przedmiotu umówią się indywidualnie z uczniami.

 

§ 3

 

Ferie zimowe będą trwać od 4 do 17 stycznia 2021 r.

 

§ 4

 

Za zgodą Prezydium Rady Rodziców i po konsultacji z Radą Pedagogiczną zmianie ulegają terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych z 4 – 5.01.2021r. na 21 – 22.12.2020r.

 

§ 5

 

Przerwa w pracy oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Słonem z powodu prac budowlanych trwać będzie w terminie 21 – 31.12.2020r. W czasie ferii zimowych oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie bez zmian.

 

§ 6

 

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy i w tym dniu pracownicy obsługi i administracji mają dzień wolny za dzień 26.12.2020r. przypadający w sobotę.

 

&7

Zmianie ulegają terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Etap szkolny przygotują w nowych terminach następujący nauczyciele:

18.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z języka polskiego – p. W.Puchalski,

19.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z fizyki – p. K.Olichwer,

20.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z chemii – p. B.Klimczak,

21.01.2021 – Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego – p. A.Wąsik,

22.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z biologii – p. A.Woźniak,

26.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z historii – p. B.Pańtak,

27.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego – p. M.Florków,

28.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z matematyki – p. B.Pańtak,

29.01.2021r. – Konkurs przedmiotowy z geografii – p. K.Woźniak.

 

&8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Łukasz Szydłowski – dyrektor szkoły

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status