Home » Komunikaty » Zarządzanie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem z dnia 5 listopada 2020r.

 

Zarządzanie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem z dnia 5 listopada 2020r.

 

Zarządzanie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem z dnia 5 listopada 2020r.

 W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu od 9.11.2020r. zdalnego nauczania również w kl. 1-3 szkoły podstawowej zarządzam, co następuje:

&1

  1. Od poniedziałku 9.11.2020r. wszyscy uczniowie klas 1-8 uczą się zdalnie według dotychczasowego planu zajęć.
  2. W wyjątkowych przypadkach np. dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne w szkole (po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
  3. Ze względu na higienę pracy umysłowej ucznia zajęcia on-line trwają maksymalnie 30 min. W czasie przerwy uczniowie odpoczywają od bezpośredniego kontaktu z używanym sprzętem.
  4. Zajęcia są prowadzone na platformie DISCORD. Wszelkie problemy związane z logowaniem kierujemy do szkolnych koordynatorów ds. zdalnego nauczania: w klasach 1-3 – p. Anny Grochowskiej i w klasach 4-8 – p. Arlety Szyngiel.
  5. Współpraca i kontakt bieżący z rodzicami odbywa się przez dziennik elektroniczny LIBRUS.
  6. Obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach, na których nauczyciele odnotowują temat i frekwencję w dzienniku Librus.
  7. Zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym programem nauczania.
  8. Zabrania się nagrywania głosu i wizerunku nauczycieli w czasie lekcji zdalnych.

 

&2

 

  1. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.
  2. Dowozy dzieci do szkoły oraz spożywanie obiadu pozostaje bez zmian.

 

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słonem – mgr Łukasz Szydłowski

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status