Home » Komunikaty » Przedszkola publiczne w gminie Świdnica pozostaną nieczynne

 

Przedszkola publiczne w gminie Świdnica pozostaną nieczynne

 

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o możliwości otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego z dniem 6 maja 2020 r. Wójt Gminy Świdnica wraz z Dyrektorem Szkoły po przeprowadzeniu konsultacji z nauczycielami edukacji przedszkolnej, radami rodziców oraz przede wszystkim z rodzicami dzieci, działając dla dobra i bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników przedszkoli, podjęli decyzję o nieotwieraniu gminnych przedszkoli z dniem 6 maja br.