Home » Wydarzenia » Dzień Nauczyciela

 

Dzień Nauczyciela

 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Słonem odbyła się uroczysta akademia z tej okazji. Na uroczystość przybyli : P. Izabela Mazurkiewicz – wicewójt Gminy Świdnica, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor Waldemar Puchalski oraz Pani Wójt, którzy złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowali za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyli Nagrody Wójta i Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

W części artystycznej  uczniowie z klas młodszych  oraz uczniowie z koła teatralnego  śpiewem, wierszem i zabawnymi wierszykami o nauczycielach wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.