Home » Samorząd Uczniowski » „KLASA NA SZÓSTKĘ” 2019 / 2020

 
 

„KLASA NA SZÓSTKĘ” 2019 / 2020

 
 

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

„KLASA NA SZÓSTKĘ”

1.W konkursie uczestniczą klasy IV  VIII.

2.Konkurs trwa od września do maja.

3.Klasy biorące udział w konkursie otrzymują punkty za ujęte w regulaminie działania.

4.Punktacji podlegają następujące działania:

  • dyżury klas
  • gazetki klasowe
  • zachowanie
  • osiągnięcia klasy
  • frekwencja

5.Wskazane zachowania obniżają ogólną liczbę przyznawanych punktów:

  • brak dyżurnych, brak czystości
  • nieusprawiedliwione godziny
  • brak lub małe zaangażowanie klasy
  • brak lub nieaktualność gazetek klasowych
  • złe zachowanie, skargi, uwagi nauczycieli, konflikty klasowe

6.Każde działanie oceniane jest w skali 0  6 pkt. Klasy otrzymują również punkty za działania dodatkowe i konkursy.

7.Klasy będą punktowane raz w miesiącu.

8.W skład komisji oceniającej wchodzą: pedagog szk.-p. A. Kaczorowska, opiekun sam.szk.-B. Pańtak, p. M. Kudynowska.

9.Podsumowanie wyników odbywa się w styczniu i w maju.

10.Klasa zwycięska otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoł p.W.Puchalskiego.  

Powodzenia!

PUNKTOWANIE DZIAŁAŃ W KONKURSIE

DYŻURY 0pkt.- brak dyżurnych na stanowiskach
1pkt.- widoczność szarf
1pkt.- wykonywanie obowiązków dyżurnych
1pkt.- wykonywanie poleceń pracowników szkoły
1pkt.- kulturalne zachowanie
1pkt.- dbałość o czystość
1pkt.- obecność na stanowiskach
GAZETKI 0pkt.- brak aktualnej gazetki
1pkt.- aktualność
1pkt.- estetyka
1pkt.- pomysłowość
1pkt.- komunikatywność, przejrzystość
1pkt.- informacje o wydarzeniach z kalendarza
1pkt.- informacje o wydarzeniach klasowych
ZACHOWANIE
UWAGI 0pkt.- 11 i więcej SPÓŹNIENIA 0pkt.- 11i więcej
1pkt.- 9-10 1pkt.- 9-10
2pkt.- 7-8 2pkt.- 7-8
3pkt.- 5-6 3pkt.- 5-6
4pkt.- 3-4 4pkt.- 3-4
5pkt.- 1-2 5pkt.- 1-2
6pkt.- 0 uwag 6pkt.- 0 spóźnień
OSIĄGNIĘCIA 0pkt.- brak działań
1pkt.- zbiórka nakrętek
1pkt.- zbiórka baterii
1pkt.- SKO
1pkt.- czytelnictwo
1pkt.- konkursy
1pkt.- działania dodatkowe
FREKWENCJA 0pkt.- 16 i więcej
1pkt.- 13-15
2pkt.- 10-12
3pkt.- 7-9
4pkt.- 4-6
5pkt.- 1-3
6pkt.- 0 godzin nieusprawiedliwionych

SEMESTR PIERWSZY

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA  VIII

 

DZIAŁANIA IX XI XI XII/I IX X XI XII/I IX X XI XII/I IX X XI XII/I IX X XI XII/I
DYŻURY 2       2  1  2  2
GAZETKI  0     3  2  5  6
ZACHOWANIE  4      4  5  4  6
OSIĄGNIĘCIA  19        6  4  2  3
FREKWENCJA  6        0  0  0  1
RAZEM  31      15  12  13  18