Home » Wydarzenia » Grudniowa wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

 

Grudniowa wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

 

W ramach cyklu zajęć „Poznajemy zawody” klasa VI, VII i VIII odwiedziła Komendę Miejską PSP w Zielonej Górze. Strażacy zaprezentowali uczniom wszystkie pojazdy gaśnicze i ratownicze oraz sprzęt stanowiący ich wyposażenie. Można było wsiąść do pojazdów, przymierzyć elementy stroju strażaka. W trakcie wizyty nadeszła informacja o pożarze w Zielonej Górze, więc uczniowie mogli na żywo obserwować  akcję przygotowania i wyjazdu jednostek gaśniczych. Strażacy oprowadzili grupę po rożnych pomieszczeniach komendy m.in. siłowni, sali szkoleniowej, świetlicy. Odpowiadając na pytania uczniów, wyjaśnili kolejne etapy nauki, szkoły i egzaminy przygotowujące do zawodu strażaka. Zwrócili uwagę na predyspozycje fizyczne i psychiczne kandydatów do tego zawodu. Nie zabrakło także pytań o zarobki, staż pracy, niebezpieczeństwa i radosne chwile związane ze służbą w straży pożarnej. Wyjazd do Komendy PSP w Zielonej Górze zorganizowany został w ramach zajęć doradztwa zawodowego – Projekt ” Świat nauki”.