Home » Komunikaty » Obiady styczeń 2022 r.

 
 

Obiady styczeń 2022 r.

 
 

Koszt obiadów w styczniu wynosi: dla przedszkola 19 x 6 zł = 114 zł ,uczniowie płacą 6 x 6zł=36 zł. Prosimy o wpłaty do 10.01.22r.

Wpłaty za obiady za cały miesiąc należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca w kwocie podanej w zakładce komunikaty na stronie szkoły. Nie pomniejszają Państwo wpłaty za nieobecności dziecka z poprzedniego ani bieżącego miesiąca. Nadpłata wynikająca ze zgłoszonych nieobecności zostanie zwrócona z końcem miesiąca na Państwa konto bankowe.

 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status