Witamy na naszej stronie

 

Szkoła Podstawowa  im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem jest nowoczesną dobrze wyposażoną placówką oświatową. Uczęszczają do niej dzieci z 7 miejscowości: Wilkanowa, Buchałowa, Letnicy, Drzonowa, Orzewa, Radomii i Słonego. Szkoła oferuje im różnorodne zajęcia:  koło szachowe, teatralne, ekologiczne, rowerowe, dziennikarskie, zajęcia SKS, zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne. Uczniowie klas młodszych odkrywają tajniki  nauki z Krainą Eksperymentów. Szkoła uczestniczy w projekcie „Świat nauki”,  w ramach którego uczniowie klas 4 – 8 rozwijają umiejętności językowe, matematyczno – fizyczne, informatyczne, biologiczne oraz wyrównują wiedzę przyrodniczo – matematyczną. Uczniowie w Słonem poznają dwa języki obce: angielski i niemiecki. Odnoszą sukcesy w konkursach gminnych, regionalnych i ogólnopolskich. Często wyjeżdżają na wycieczki, odwiedzają placówki kulturalne, uczestniczą w cyklicznych spotkaniach muzycznych w ramach współpracy z  Lubuskim Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej.

Szkoła troszczy się o bezpieczeństwo wychowanków. Zapewnia im opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, oddaje do dyspozycji świetlicę , bibliotekę szkolną oraz salę gimnastyczną.

Szkoła dba o tradycje: pasowanie na pierwszaka, na czytelnika, Dni Szkoły, Świąteczne kolędowanie, konkursy rodzinne, prowadzi szereg działań ekologicznych.

W szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu „My dla innych” podejmujący szereg akcji na rzecz potrzebujących oraz Samorząd Uczniowski ożywiający życie społeczności szkolnej imprezami okolicznościowymi.

Szkoła współpracuje z Radą Sołecką, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Kiwanis Adsum, BWA, Korpusem Solidarności, utrzymuje partnerskie stosunki polsko – niemieckie.

Komunikaty »

Obiady luty 2023 r.

Stawka żywieniowa od 1 stycznia to 7 zł/obiad. Prosimy o wpłaty za obiady do 10.02.2023 r. Kwota dla uczniów klas 1-3: 84 zł   12 x 7 zł = 84 zł, Kwota...

 
Wolontariusze pomagają

Wolontariusze pomagają

 Zwykła nakrętka, a znaczy tak wiele. Nie zwlekaj – przynieś nakrętki i pomóż !        

 

Obiady – menu 23 stycznia – 27 stycznia 2023 r.

menu Słone  

 

Obiady styczeń 2023 – opłaty i menu

Stawka żywieniowa od 1 stycznia to 7 zł/obiad. Prosimy o wpłaty za obiady  do 10.01.2023 r. Kwota dla  uczniów: 18 x 7 zł= 126 zł, dla przedszkolaków :...

 

Ważny komunikat !

Z uwagi na dużą absencję dzieci w szkole, silne mrozy i problemy z dojazdem jesteśmy zmuszeni przenieść zaplanowany  Koncert „Świąteczne Kolędowanie”...

 
 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status