Witamy na naszej stronie

 

Szkoła Podstawowa  im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem jest nowoczesną dobrze wyposażoną placówką oświatową. Uczęszczają do niej dzieci z 7 miejscowości: Wilkanowa, Buchałowa, Letnicy, Drzonowa, Orzewa, Radomii i Słonego. Szkoła oferuje im różnorodne zajęcia:  koło szachowe, teatralne, ekologiczne, rowerowe, dziennikarskie, zajęcia SKS, zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne. Uczniowie klas młodszych odkrywają tajniki  nauki z Krainą Eksperymentów. Szkoła uczestniczy w projekcie „Świat nauki”,  w ramach którego uczniowie klas 4 – 8 rozwijają umiejętności językowe, matematyczno – fizyczne, informatyczne, biologiczne oraz wyrównują wiedzę przyrodniczo – matematyczną. Uczniowie w Słonem poznają dwa języki obce: angielski i niemiecki. Odnoszą sukcesy w konkursach gminnych, regionalnych i ogólnopolskich. Często wyjeżdżają na wycieczki, odwiedzają placówki kulturalne, uczestniczą w cyklicznych spotkaniach muzycznych w ramach współpracy z  Lubuskim Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej.

Szkoła troszczy się o bezpieczeństwo wychowanków. Zapewnia im opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, oddaje do dyspozycji świetlicę , bibliotekę szkolną oraz salę gimnastyczną.

Szkoła dba o tradycje: pasowanie na pierwszaka, na czytelnika, Dni Szkoły, Świąteczne kolędowanie, konkursy rodzinne, prowadzi szereg działań ekologicznych.

W szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu „My dla innych” podejmujący szereg akcji na rzecz potrzebujących oraz Samorząd Uczniowski ożywiający życie społeczności szkolnej imprezami okolicznościowymi.

Szkoła współpracuje z Radą Sołecką, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Kiwanis Adsum, BWA, Korpusem Solidarności, utrzymuje partnerskie stosunki polsko – niemieckie.

Komunikaty »

Wyniki rekrutacji 2024/2025

1. Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem Lista-dzieci-przyjetych-do-oddzialow-przedszkolnychPobierz 2....

 

Obiady maj 2024 r.

Kwota za uczniów klas 1 – 8:      120 zł     15 x 8 zł = 120 zł Opłata za dzieci uczestniczące w wycieczce...

 
Rekrutacja do przedszkola zastępczego podczas przerwy wakacyjnej

Rekrutacja do przedszkola zastępczego podczas przerwy wakacyjnej

W związku z przerwami wakacyjnymi w placówkach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica, przedstawiamyharmonogram przerw wakacyjnych...

 

Listy dzieci zakwalifikowanych 2024/2025

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem na rok szkolny 2024/2025 Lista-dzieci-zakwalifikowanych-i-niezakwalifikowanych-do-oddzialow-przedszkolnychPobierz Lista...

 
eTwinning

eTwinning

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego europejskiego projektu eTwinning. W tym niezwykle twórczym przedsięwzięciu udział...

 
 
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status